Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
79.424 lượt 5 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 5, 29/06/2017 | 05:44 GMT

Tìm kiếm

Công ty thành viên - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 - ICIC

Thời gian đăng: 20/07/2013 17:39

Công ty con                      : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC ;

Vốn điều lệ                        : 6 tỷ đồng; ICIC nắm giữ 390.000 CP tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC

Tỷ lệ sở hữu 65%. Hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán (.........).

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next