Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
142.270 lượt 8 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 7, 24/08/2019 | 11:07 GMT

Tìm kiếm

Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 - ICIC

Thời gian đăng: 20/07/2013 17:39

Công ty liên kết                    : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC ;

Vốn điều lệ                       : 27.000.000.000 đồng; ICIC nắm giữ 650.000 CP tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC

Tỷ lệ sở hữu 24,074% vốn điều lệ. Hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán (.........).

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next