Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
131.587 lượt 7 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 6, 26/04/2019 | 08:35 GMT

Tìm kiếm

Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018

Thời gian đăng: 16/06/2018 17:01

Ngày 15/6/2018, Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICI) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau đây là một số hình ảnh trong sự kiện


Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm các ủy viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát


Ông Nguyễn Ánh Dương - phó Tổng giám đốc đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu


Ông Vũ Khắc Đáp - Tổng giám đốc đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next