Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
144.464 lượt 4 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 7, 21/09/2019 | 14:21 GMT

Tìm kiếm

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp các đơn vị thành viên chuyên hoạt động xây lắp, 1 Trường bổ túc văn hóa dạy nghề . Các đơn vị đóng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh.
      * Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp kế thừa từ Doanh nghiệp Nhà nước Hạng 1 có 50 năm xây dựng và phát triển.
      * Công ty có phạm vi hoạt động trong cả nước.
 

Tên đầy đủ           : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Tên tiếng Anh       : Industrial Construction and Investment Joint stock company

Tên viết tắt            : ICIC

Trụ sở                   : Số 158, Phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại             : 024.38583052                        Fax: 024.38583013

Mã số thuế           : 0101482060                        Email : info@ici.com.vn

Website              : ici.com.vn

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp 0101482060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2014 là 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
 
 

STT Họ và Tên Chức vụ Năm sinh  Ảnh
                    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
1
                                                  Đỗ Chí Nguyễn                                                                                                           
Chủ tịch HĐQT 1971
2  Phạm Hùng   Ủy viên HĐQT 1973
 
3  Đinh Văn Viện  Ủy Viên HĐQT 1958
4  

 Trần Gia Hưng 
Ủy Viên HĐQT 1966
5    


   Vũ Khắc Đáp  
Ủy Viên HĐQT 1971  
           
                 BAN GIÁM ĐỐC
1   Phạm Hùng  Tổng Giám Đốc 1973
 
2   Trần Gia Hưng Phó Tổng Giám Đốc 1966
 
 
3    Nguyễn Anh Dương Phó Tổng Giám Đốc 1973
                 BAN KIỂM SOÁT
1   Nguyễn Ngọc Cường Trưởng Ban 1968
2   Đinh Viết Thường  Ủy Viên 1958  
3   Vũ Thị Hà Ủy Viên 1977  
                 CÔNG BỐ THÔNG TIN
    Phan Hữu Nam Phó Phòng TCHC 1965
CÔNG TY, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 1
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 7
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Đội Xây dựng Số 1 (Đội trực thuộc)
Đội Xây dựng Số 2 (Đội trực thuộc)
Đội Xây dựng Số 6 (Đội trực thuộc)
Đội Xây dựng Số 8 (Đội trực thuộc)
Đội Quản lý hạch toán tập trung (Đội trực thuộc)
Trường bổ túc văn hoá Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 - ICIC (Công ty liên kết)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 3 - ICIC (Công ty liên kết)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 9 - ICIC (Công ty liên kết)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cơ giới Xây dựng - ICIC (Công ty liên kết)
Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Công nghiệp (Công ty liên kết)
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next