Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
142.270 lượt 5 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 7, 24/08/2019 | 11:07 GMT

Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Đầy tư và Xây dựng Công nghiệp, tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệp nhẹ, được thành lập ngày 19/06/1968 theo Quyết định số 767/CNN-TCCB của Bộ Công nghiệp nhẹ. Đến nay Công ty đã trải qua quá trình hơn 45 năm xây dựng và phát triển.

Năm 2003, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã chuyển đổi mô hình sang hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ Công Nghiệp.

ICIC bắt đầu hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần năm 2004 với doanh thu 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, với đội ngũ lãnh đạo công ty luôn có những quyết định sáng suốt và táo bạo cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, đội ngũ công nhân lành nghề, Công ty đã liên tục thắng thầu và triển khai thực hiện các dự án có tầm vóc và quy mô lớn.

Công ty đã phát triển vượt bậc với các dự án đầu tư và xây dựng. Năm 2011, sau 7 năm cổ phần hóa, Công ty đã đạt được mức doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành Công ty cổ phần đại chúng với mã giao dịch chứng khoán ICI.

- Theo Quyết định số 556/CNn/TCLĐ ngày 13/11/1990 Công ty Xây dựng được kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động để phù hợp với các điều kiện mới của kinh tế thị trường, thành lập các Xí nghiệp thành viên có Giám đốc và các bộ phận chức năng;

Ngày 07/05/1993 Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 1, là tiền thân của ICIC, được thành lập theo Quyết định số 463/CNn/TCLD với tổng mức vốn kinh doanh là 1,137816 triệu đồng;

- Ngày 28/04/2002 Công ty được đổi tên thành Công ty Xây dựng công nghiệp số 1, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam theo quyết định số 832/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Ngày 16/12/2003 Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng;

- Tháng 08/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng;

- Tháng 09/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Tháng 10/2009 Công ty phát hành 1.000.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng.

- Tháng 12/2010 Công ty phát hành 1.000.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ đồng.

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next