Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
142.275 lượt 2 người
Giỏ hàng (0) Tiếng Việt English
Top adv
Thứ 7, 24/08/2019 | 11:55 GMT

Tìm kiếm

* Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông và đảm bảo quyền làm chủ thực sự phần vốn tham gia của mình; tạo việc làm ổn định cho người lao động; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

* Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hiện nay, hoạt động chính của Công ty là xây lắp, Công ty đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Công ty để tham gia đấu thầu các công trình có giá trị và quy mô quốc tế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt là bê tông thương phẩm phục vụ tiêu dùng nội bộ; phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp. Công ty định hướng phát triển lĩnh vực đầu tư tài chính và liên kết, liên doanh hoạt động với các Công ty bạn.

* Phương châm của Lãnh đạo Công ty vẫn là gắn bó với mục tiêu duy trì và phát triển hiệu quả những kết quả đạt được; quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường, tiếp tục đổi mới ph­ương thức hoạt động, phát huy mãi nguồn lực và thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013, tìm ra phương pháp tối ưu cho Công ty thực hiện bằng được Kế hoạch SXKD năm 2013 và những năm tiếp theo. Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, Công ty cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Vận dụng những bài học quý báu của 45 năm xây dựng và phát triển một cách có chọn lọc vào thực tế hiện nay của Công ty một cách linh hoạt.

2. Tăng cường củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần chấp hành kỷ luật, tương trợ lẫn nhau cùng chia sẻ khó khăn, thuận lợi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách nâng cao năng lực tổ chức thi công, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức quản lý theo Hệ thống ISO 9001-2008.

3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4. Không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty, phát huy mọi nguồn lực sẵn có trong CNVC-LĐ Công ty để xây dựng Công ty phát triển bền vững.

5. Củng cố và không ngừng phát huy thương hiệu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp trên thị trường.

6. Quan tâm Đầu tư phát triển Công nghệ thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, quan tâm đến phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tâm huyết, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và coi đó là nguồn lực trọng yếu của sự phát triển Công ty.
 
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next