Tin tức

QĐ miễn nhiệm, BN cán bộ

Ngày đăng :02-06-2022 09:59

Chi tiết

NQ HĐQT

Ngày đăng :27-05-2022 22:21

Chi tiết

BB, NQ ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :26-05-2022 14:25

Chi tiết

Báo cáo về CĐ lớn

Ngày đăng :18-05-2022 21:48

Chi tiết

Báo cáo HĐQT,BKS, tờ trình HĐQT

Ngày đăng :17-05-2022 22:09

Chi tiết

TLHD đề cử,ứng cử HĐQT,BKS

Ngày đăng :11-05-2022 10:52

Chi tiết

Thư Mời Họp ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :06-05-2022 11:19

Chi tiết

NQHĐQT về họp ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :21-04-2022 08:25

Chi tiết

NQ ra hạn ĐHCĐ 2022

Ngày đăng :13-04-2022 10:28

Chi tiết

NQ BBDHCD 2021

Ngày đăng :24-04-2021 15:26

Chi tiết

Chương trình ĐH, Tờ trình HĐQT

Ngày đăng :21-04-2021 10:21

Chi tiết

BCKQ SXKD 2020

Ngày đăng :21-04-2021 10:18

Chi tiết

Báo cáo ban kiểm soát 2021

Ngày đăng :21-04-2021 10:14

Chi tiết

Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2021

Ngày đăng :10-04-2021 09:35

Chi tiết

Tờ trình đại hội cổ đông 2020

Ngày đăng :21-05-2020 08:33

Chi tiết

Chương trình họp ĐHCĐ năm 2020

Ngày đăng :21-05-2020 08:23

Chi tiết
logo

COMPANY PROFILE ICIC - Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại Hà Nội và các Tỉnh trong cả nước. cung cấp tới cho khách hàng các dịch vụ về : BĐS Nghỉ dưỡng,Bất động sản bán lẻ, Chuỗi căn hộ dịch vụ, Kho vận,nhà xưởng , nghiên cứu thị trường và đầu tư BĐS

158 Phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội