Tin tức

thu moi hop co dong 2024

Ngày đăng :30-03-2024 13:42

Chi tiết

Bao Cao tinh hinh quan tri Nam 2023

Ngày đăng :28-01-2024 18:09

Chi tiết

Thong bao giao dich CP 12 2023

Ngày đăng :26-12-2023 21:12

Chi tiết

thông báo giao dịch CP 10 - 2023

Ngày đăng :10-10-2023 13:29

Chi tiết

thông báo giao dịch cp 2023

Ngày đăng :06-09-2023 10:02

Chi tiết

Báo cáo QT công ty 6 tháng năm 2023

Ngày đăng :03-08-2023 15:01

Chi tiết

quy chế nội bộ cty 7-2023

Ngày đăng :19-07-2023 11:09

Chi tiết

quy che hoat dong cua hđqt cty 7-2023

Ngày đăng :19-07-2023 11:05

Chi tiết

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 7-2023

Ngày đăng :19-07-2023 11:02

Chi tiết

Thong bao thay doi nhan su

Ngày đăng :13-06-2023 16:42

Chi tiết

NQ_BB đại hội cđ 2023

Ngày đăng :06-06-2023 16:39

Chi tiết

tai lieu đhcđ 2023

Ngày đăng :12-05-2023 10:24

Chi tiết

Thu moi hop đhcđ 2023

Ngày đăng :12-05-2023 09:50

Chi tiết

quyet dinh ve to chuc dhcd 2023

Ngày đăng :11-04-2023 17:31

Chi tiết

BC KQ GD CP

Ngày đăng :06-03-2023 15:06

Chi tiết

QĐBN nguoi PTQT

Ngày đăng :28-02-2023 09:57

Chi tiết

QĐ gia han

Ngày đăng :28-02-2023 09:56

Chi tiết

Thong bao giao dich co phieu (dinh chinh)

Ngày đăng :14-02-2023 23:39

Chi tiết

thong bao giao dich co phieu

Ngày đăng :31-01-2023 11:03

Chi tiết

BCkqgdcp

Ngày đăng :31-01-2023 10:56

Chi tiết

Bao cao quan tri cong ty nam 2022

Ngày đăng :14-01-2023 10:00

Chi tiết

Bo nhiem can bo

Ngày đăng :11-01-2023 16:23

Chi tiết

TBGDCP

Ngày đăng :27-12-2022 10:53

Chi tiết

Báo Cáo kết quả giao dịch CP

Ngày đăng :18-10-2022 10:15

Chi tiết

Báo Cáo kết quả giao dịch cp

Ngày đăng :17-09-2022 14:48

Chi tiết

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP

Ngày đăng :17-09-2022 14:46

Chi tiết

bao cao giao dich cp

Ngày đăng :12-09-2022 09:00

Chi tiết

thong bao giao dich cp

Ngày đăng :12-09-2022 08:55

Chi tiết

tb giao dich cp

Ngày đăng :02-08-2022 14:27

Chi tiết

QĐ HĐQT VE MIEN NHIEM CAN BO

Ngày đăng :31-07-2022 23:24

Chi tiết

BC KET QUA GIAO DICH CP

Ngày đăng :31-07-2022 23:18

Chi tiết

TB giao dich co phieu cua nguoi noi bo

Ngày đăng :27-06-2022 09:59

Chi tiết

GCNĐKKD thay đổi lần thứ 15

Ngày đăng :09-06-2022 08:50

Chi tiết

QĐ miễn nhiệm, BN cán bộ

Ngày đăng :02-06-2022 09:57

Chi tiết

NQ HĐQT

Ngày đăng :27-05-2022 22:20

Chi tiết

BB, NQ ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :26-05-2022 14:24

Chi tiết

Báo cáo về CĐ lớn

Ngày đăng :18-05-2022 21:47

Chi tiết

Báo cáo HĐQT,BKS, tờ trình HĐQT

Ngày đăng :17-05-2022 22:05

Chi tiết

TLHD đề cử,ứng cử HĐQT,BKS

Ngày đăng :11-05-2022 10:46

Chi tiết

Thư Mời Họp ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :06-05-2022 11:16

Chi tiết

NQHĐQT về họp ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng :21-04-2022 08:26

Chi tiết

NQ ra hạn ĐHCĐ 2022

Ngày đăng :13-04-2022 10:24

Chi tiết

NQ BBDHCD 2021

Ngày đăng :24-04-2021 15:28

Chi tiết

Chương trình ĐH, Tờ trình HĐQT

Ngày đăng :21-04-2021 10:20

Chi tiết

BCKQ SXKD 2020

Ngày đăng :21-04-2021 10:17

Chi tiết

Báo cáo ban kiểm soát 2021

Ngày đăng :21-04-2021 10:14

Chi tiết

Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2021

Ngày đăng :10-04-2021 10:54

Chi tiết

Tờ trình đại hội cổ đông 2020

Ngày đăng :21-05-2020 08:32

Chi tiết

Chương trình họp ĐHCĐ năm 2020

Ngày đăng :21-05-2020 08:22

Chi tiết
logo

COMPANY PROFILE ICIC - Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại Hà Nội và các Tỉnh trong cả nước. cung cấp tới cho khách hàng các dịch vụ về : BĐS Nghỉ dưỡng,Bất động sản bán lẻ, Chuỗi căn hộ dịch vụ, Kho vận,nhà xưởng , nghiên cứu thị trường và đầu tư BĐS

158 Phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội